,,შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების“ სერთიფიცირებული ტრენინგ პროგრამა
 11 იანვარი 2021

ტრენინგები ჩატარდება ონლაინ და მოიცავს 10 შეხვედრას, რომლის წარმატებით დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ სერთიფიკატი.