გახდით 100 კომპანიიდან ერთ-ერთი

პროექტის ფარგლებში შეირჩა 100 კომპანია, რომელიც მიიღებს სხვადასხვა ტიპის მხარდაჭერას, მათ შორის, მცირე გრანტებს. პარალელურად, საქართველოში ამ კომპანიებისთვის ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები ჩაატარებენ სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებასა და მასტერკლასებს. პროექტის ბენეფიციარი 100 კომპანიიდან 60 შერჩეული ორგანიზაცია გაივლის სასწავლო კურსს შვედეთში.


 

GEclose2EU-ს ბენეფიციარი კომპანია ,,DEPA Consulting"
წარმოგიდგენთ პროექტის, GEclose2EU ბენეფიციარ ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანიას DEPA Consulting. კომპანია ორიენტირებულია საკონსულტაციო და შესაძლებლობების განვითარებისკენ მიმართული მომსახურების გაწევაზე. DEPA Consulting მუშაობს როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, მასპინძელი ქვეყნის მთავრობებთან და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან. #ვიდეორუბრიკიდან კომპანიის დირექტორი რუსუდან ქარდავა და გიორგი შუბითიძე მოგიყვებიან, თუ რა სახის მხარდაჭერა მიიღო კომპანიამ პროექტისგან, GEclose2EU და რა მომსახურებას სთავაზობს DEPA Consulting-ი სხვადასხვა სექტორს. GEclose2EU პროექტს ახორციელებს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, აწარმოე საქართველოში თანამშრომლობით და შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით.