შერჩეულია 100 კომპანია

პროექტის ფარგლებში შეირჩა 100 კომპანია, რომელმაც მიიღო სხვადასხვა ტიპის მხარდაჭერა, მათ შორის, მცირე გრანტები. პარალელურად, საქართველოში ამ კომპანიებისთვის ადგილობრივმა და საერთაშორისო ექსპერტებმა ჩაატარეს სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიები და მასტერკლასები. პროექტის ბენეფიციარი 100 კომპანიიდან 20-მა შერჩეულმა ორგანიზაციმ გაიარა სასწავლო კურსი შვედეთში.


 

თბილისის საბავშვო ფესტივალის ვიდეო შეჯამება