,,შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების“ სერთიფიცირებული ტრენინგ პროგრამა დასრულდა.
 01 თებერვალი 2021

რომელშიც მონაწილეობდა 17 ბენეფიციარი კომპანიის წარმომადგენელი. ტრენინგები ჩატარდა ონლაინ და მოიცავდა 10 შეხვედრას. GEclose2EU პროექტს ახორციელებს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, აწარმოე საქართველოში  თანამშრომლობით და შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით.
.