ბიზნესის განვითარების საკონსულტაციო მომსახურების კომპონენტი დასრულდა.
 01 სექტემბერი 2021
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის | Economic Policy Research Center პროექტის, GEclose2EU პროექტით გათვალისწინებული კიდევ ერთ აქტივობა დაასრულა, რომელიც პროექტის ბენეფიციარი კომპანიებისთვის ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მენტორინგის, რჩევებისა და საკონსულტაციო მომსახურების გაწევას ითვალისწინებდა. ბიზნესის განვითარების საკონსულტაციო მომსახურების კომპონენტში ჩაერთო 48 კომპანია, არქიტექტურა და ინტერიერის დიზაინის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ბიზნეს კონსალტინგის, საბავშვო ტანსაცმლის და სათამაშოების წარმოების სექტორებიდან. საერთაშორისო და ადგილობრივი კონსულტანტები ინდივიდუალურად და გუნდურად მუშაობდნენ შერჩეულ კომპანიებთან ბიზნესის განვითარების პოტენციალის გაზრდის მიზნით. კონსულტანტების მხრიდან მოხდა:
</div>
					<div class=