სპილოუ პლატფორმა BAMBINIFASHION.COM-ზე იყიდება
 15 მარტი 2022

 სპილოუ არის საქართველოში დამზადებული ბავშვის ტანსაცმელი. ბრენდის მიზანია თანამედროვე ბავშვებზე მორგებული პროდუქციის წარმოება, რომელიც ხელს უწყობს ბავშვების თავისუფალ თამაშს და ახალისებს მშობლებს მისცენ ბავშვებს ცელქობის საშუალება. GEclose2EU პროექტს ახორციელებს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, აწარმოე საქართველოში  თანამშრომლობით და შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით.