არქიტექტურული კომპანია “Giorgi Khmaladze Architects”
 13 აპრილი 2020

"Giorgi Khmaladze Architects" არქიტექტურული და დიზაინ სტუდიაა, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს, როგოც მცირე ობიექტებზე მუშაობის, ასევე ურბანული დიზაინის მიმართულებით.

პროექტებზე მუშაობისას კომპანია ცდილობს გაარღვიოს ყველა არსებული ჩარჩოები და მიიღოს ინოვაციური და საინტერესო გადაწყვეტილებები სხვადასხვა ექსპერიმენტების საშუალებით.

კომპანიას სჯერა, რომ ნებისმიერი პროექტის წარმატება დამოკიდებულია მის უნიკალურობაში, რომელიც უნდა შეინარჩუნოს და განავითაროს არქიტექტურული გადაწყვეტილებით, რომელიც გამოიხატება მისი მდგრადი ურბანული გარემოს შექმნით.

დიზაინი-არქიტექტურული პროცესის სხვადასხვა დონეზე, კომპანია თანამშრომლობს მხოლოდ მაღალი დონის ინჟინრებთან, კონსულტანტებთან და ექსპერტებთან, რაც განაპირობებს სამომავლო პროექტის წარმატებას.