ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია AGIC
 29 მაისი 2020

2007 წელს დაარსებული ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია AGIC „PrimeGlobal"-ის წევრია, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი დამოუკიდებელი საბუღალტრო ფირმების ასოციაციაა, რომელსაც 85 სხვადასხვა ქვეყანაში აქვს პარტნიორული ურთიერთობა. მის კონსულტანტებს კი საშუალება ეძლევათ იმუშაონ კომპლექსურ და გლობალურ პროექტებზე.

გარდა აუდიტორული და საბუღალტრული მომსახურებისა, საკონუსლტაციო მიმართულებით კომპანიის სფეროებია:
▪მარკეტინგული კვლევა;
▪ ბიზნეს გეგმის შედგენა;
▪ სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება;
▪ მარკეტინგული სტრატეგიების და სერვისების განვითარება;
▪ B2B შეხვედრები.