ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია Financial Laboratory
 19 ივნისი 2020

Financial Laboratory თავის კლიენტებს ფინანსური მენეჯმენტის მიმართულებით მრავალფეროვან მომსახურებას სთავაზობს. მათ შორის: ბიზნესის შეფასება, ფინანსური მოდელირება, ფინანსური სტანდარტების დანერგვა, ბიზნეს გეგმის შემუშავება, ფინანსური ანგარიშების მომზადება, დაფინანსების მოზიდვაში დახმარება, კორპორაციული ტრენინგები, ქოუჩინგი. ფინანსური ლაბორატორიის კორპორატიული კულტურა დაფუძნებულია სამ მთავარ ღირებულებაზე: პროფესიონალიზმი, მოქნილობა და კონფიდენციალურობა, ხოლო ძირითადი ყურადღება ყოველთვის გამახვილებულია კლიენტების ინდივიდუალურ საჭიროებებსა და გარემოებებზე.