ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია SavvY
 23 ივნისი 2020

SavvY თბილისში დაფუძნებული ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანიაა, რომლის მიზანია საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთში მოღვაწე კომპანიების ეფექტურობის გაზრდა. კომპანია კლიენტებს განვითარების ყველა ეტაპზე ეხმარება.

კომპანიის კონსულტანტები განსხვავებულ, პროგრესულ და ინოვაციურ მიდგომებს მიმართავენ გამოწვევების დასაძლევად. მათთვის ყველა შემთხვევა განსხვავებულია, ამიტომ მიდგომები კლიენტების სპეციფიკურ საჭიროებებზე, დროზე და ბიუჯეტზეა მორგებული.