ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია EXPERTO
 24 სექტემბერი 2020

EXPERTO-ს მომსახურება მოიცავს: ბაზრის შესწავლას, ვიზიტის დროს საქმიანი შეხვედრების ორგანიზებაში დახმარებას, ინვესტიცის დროს კონსულტაციებს და მხარდაჭერას, პროექტების ოპტიმიზაციას სასურველ რეგიონში, ტენდერების მოძიებაში მხარდაჭერას და სხვა.

Experto კონსალტინგი კოორდინირებულად მუშაობს სავაჭრო პალატების, ბიზნეს ასოციაციების, სახელმწიფო ინსტიტუტების, როგორიცაა: ბიზნესი საფრანგეთი, USAID, AWEX და კერძო კონსულტანტების ქსელებთან, რომელიც დაფუძნებულია ევროპაში, დსთ-ს ყველა ქვეყანაში და თურქეთში.