სააგენტო „აწარმოე საქართველოს“ საექსპორტო საქმიანობის მხარდაჭერა
აწარმოე საქართველოს 500 ბენეფიციარ კომპანიას, შესაძლებლობა მიეცემა სპეციალური სასწავლო პროგრამის საშუალებით, გაიღრმავონ ცოდნა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების და კომპანიის ეფექტური მართვის საკითხებში. ასევე, ეს კომპანიები ყოველწლიურად მონაწილეობას მიიღებენ მცირე და საშუალო ბიზნეს კომპანიების გამოფენა -გაყიდვაში.