სააგენტო „აწარმოე საქართველოს“ საექსპორტო საქმიანობის მხარდაჭერა
აწარმოე საქართველოს 700 ბენეფიციარ კომპანიას, შესაძლებლობა მიეცა სპეციალური სასწავლო პროგრამის საშუალებით, გაეღრმავებინა ცოდნა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების და კომპანიის ეფექტური მართვის საკითხებში. ასევე, ეს კომპანიები ყოველწლიურად მონაწილეობდნენ გამოფენა -გაყიდვაში.