ქართული კომპანიების ცნობადობის გაზრდა
ქართული კომპანიების საექსპორტო ბიზნეს-პოტენციალის პოპულარიზების მიზნით, ჩატარდა 1 მედია ტური შვედეთში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 15-მდე ქართველმა ჟურნალისტმა. პროექტის ფარგლებში მოხდა ვებ-გვერდის www.tradewithgeorgia.com-ს განვითარება და პოპულარიზაცია ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე.