კომპანიების ტექნიკური დახმარება, მასტერკლასები და კონსულტაციები
პროექტის ფარგლებში შეირჩა 100 კომპანია, რომლებმაც მიიღებს სხვადასხვა ტიპის მხარდაჭერა, მათ შორის, მცირე გრანტები. პარალელურად, საქართველოში ამ კომპანიებისთვის ადგილობრივმა და საერთაშორისო ექსპერტებმა ჩაატარეს სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიები და მასტერკლასები. პროექტის ბენეფიციარი 100 კომპანიიდან 20-მა შერჩეულმა ორგანიზაციამ სასწავლო კურსი გაიარა შვედეთში.