კონკურსის განაცხადი

აღნიშნული კონკურსის მიზანია მცირე და საშუალო კომპანიების შერჩევა არქიტექტურა- დიზაინის, ბიზნეს საკონსულტაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების (პროგრამული უზრუნველყოფა) სფეროებში და შერჩეული კომპანიებისთვის ტექნიკური დახმარების პაკეტის, ტრენინგებსა და მასტერკლასებში მონაწილეობის და შვედეთში სასწავლო ვიზიტის თანადაფინანსების მიღების შესაძლებლობის გაჩენა. 
კონკურსში მონაწილეობის მიღება მხოლოდ აღნიშნულ ინტელექტუალური ბიზნეს სერვისების სექტორებში მოღვაწე მცირე და საშუალო ზომის ქართულ კომპანიებს შეუძლიათ.   რა შესაძლებლობა ეძლევათ კონკურსში გამარჯვებულ კომპანიებს, იხილეთ სრულად.

რეგისტრაციის წარმატებით გასავლელად აუცილებელია შეავსოთ ყველა ველი!

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დარეკეთ: 577 500 103

გთხოვთ აირჩიოთ სექტორი
1. გაქვთ თუ არა სურვილი მონაწილეობა მიიღოთ ტექნიკური დახმარების 70%-ანი თანადაფინანსების მოპოვების კონკურსში GEclose2EU პროექტის ფარგლებში
გთხოვთ, დაწეროთ სამოტივაციო წერილი და განმარტოთ გეგმა თუ როგორ დაეხმარება თქვენს ბიზნესს, თქვენს მიერ პრიორიტეტულად მიჩნეული ტექნიკური დახმარების ყველა ტიპი (მინიმუმ 200 სიტყვა, მაქსიმუმ 500 სიტყვა):
2. გაქვთ თუ არა სურვილი მონაწილეობა მიიღოთ შვედეთში სასწავლო ვიზიტში GEclose2EU პროექტის ფარგლებში?
გთხოვთ, მოკლედ წარმოადგინოთ თქვენი ხედვა თუ როგორ დაეხმარება თქვენს ბიზნესს, თქვენს მიერ პრიორიტეტულად მიჩნეული ცოდნის და გამოცდილების გაზიარება შვედურ ორგანიზაციებთან (მინიმუმ 100 სიტყვა, მაქსიმუმ 300 სიტყვა):
3. გთხოვთ მიიუთითოთ მაქსიმუმ 5 პროექტის დასახელება და მოკლე აღწერა (სასურველია დამკვეთი ორგანიზაციის სახელიც), რომელიც თქვენს კომპანიას განხორციელებული აქვს საქართველოში ან საქართველოს ფარგლებს გარეთ უცხოური ორგანიზაციისთბის, ასეთი არსებობის შემთხვევაში. ასევე, პროექტის აღწერის მითითება შესაძლებელია ელექტრონულად, პროექტის აღწერილობის ლინკის დამატებით ქვემოთ შესაბამის გრაფაში
4. გთხოვთ მიიუთითოთ თქვენი კომპანიის კორპორატიული მმართველობის მოკლე აღწერა და/ან კომპანიის ღირებულებები, რომელიც ასახავს კომპანიის ხედვას შემდეგ საკითხებზე: საქართველოში გარემოს დაცვის და გენდერული თანასწორობის პატივისცემაზე და/ან კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის/მდგრადი განვითარების საკითხებზე. მიუთითეთ და მოკლედ აღწერეთ განხორციელებული პროექტების, სერვისები და/ან საქმიანობის ორი მაგალითი, რაშიც მონაწილეობა მიგიღიათ და რამაც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ დადებითი გავლენა მოახდინა საქართველოში გარემოს დაცვის და გენდერული თანასწორობის (მაგალითად: ქალების ეკონომიკურ/ბიზნეს საქმიანობაში წახალისების) პოპულარიზაციაზე.
!!! განაცხადები მიიღება 2019 წლის 1 ივნისის ჩათვლით